Research

Research

Academic Staff

Research Fields

Prof. Yaşar AKGÜN

Monetary Policy, International Monetary System, Development Economics, National Accounts

Asst. Prof. Burhan GÖKLEMEZ

Monetary Policy, Finance and Banking

Asst. Prof. Hakkı Kutay BOLKOL

Economic Growth and Development, Turkish Economy

Asst. Prof. Harun ŞENCAL

İslami Finans, Finansal Risk Yönetimi, Finansal Piyasalar ve Kurumları

Res. Asst. Oktay ÖZDEN

Uygulamalı Makine Öğrenimi, İçsel Para Teorileri, Klasik Enflasyon Kuramı, Alternatif Birikim ve Bölüşüm Teorileri