Araştırma

Araştırma

Akademik Kadro

Araştırma Alanları

Prof. Dr. Yaşar AKGÜN

Para Politikası, Uluslararası Para Sistemi, Kalkınma Ekonomisi, Milli Muhasebe

Doç. Dr. Harun ŞENCAL

İslami Finans, Finansal Risk Yönetimi, Finansal Piyasalar ve Kurumları

Dr. Öğr. Üyesi Burhan GÖKLEMEZ

Para Politikası, Finans ve Bankacılık

Arş. Gör. Oktay ÖZDEN

Uygulamalı Makine Öğrenimi, İçsel Para Teorileri, Klasik Enflasyon Kuramı, Alternatif Birikim ve Bölüşüm Teorileri