Araştirma

Araştirma

Akademik Kadro

Araştırma Alanları

Doç. Dr. Engin SORHUN

Uluslararası Ekonomi, Uluslararası Ekonomik Entegrasyon ve Avrupa Birliği

Makro ve Mikro Ekonomi

Doç. Dr. Yaşar Akgün

Para Politikası, Uluslararası Para Sistemi, Kalkınma Ekonomisi, Milli Muhasebe

Dr. Öğr. Üyesi Aysun AYGÜN

Mikroiktisat, Uygulamalı Mikroiktisat, Çalışma Ekonomisi, Sağlık Ekonomisi

Dr. Öğr. Üyesi Burhan GÖKLEMEZ

Para Politikası, Finans ve Bankacılık

Dr. Öğr. Üyesi Ece Handan GÜLERYÜZ

Ekonomi Politikası, Büyüme, Kalkınma, Kurumsal İktisat

Dr. Öğr. Üyesi Burcu İnci *

Pazarlama

Arş. Gör. Hakkı Kutay BOLKOL

Ekonomik Büyüme ve Kalkınma, Türkiye Ekonomisi

*Yarı zamanlı