Ekonomi Bölümü Lisans Programı

Ekonomi Bölümü Lisans Programı

Program Hakkında

Ekonomi Lisans Programı İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi altında kurulmuş olup 2014 Eylül ayından itibaren öğrenci kabul etmektedir.

 

Yeterlilik Seviyesi

Ekonomi alanında lisans seviyesi (6 Seviye).

 

Kayıt Kabul Şartları

Türkiye vatandaşları ÖSYM tarafından merkezî olarak düzenlenen sınavlardan (LYS/TM 1, YGS, DGS) gerekli puanları almak zorundadırlar.

Programa başvuran yabancı uyruklu öğrenciler İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi tarafından belirlenen kriterleri yerine getirmesi gerekmektedir.

 

Mezuniyet Koşulları

Lisans programını başarılı bir şekilde tamamlamak için öğrencilerin, üniversite senatosu tarafından kabul edilen müfredatta yer alan derslerden, 240 AKTS kredi elde etmesi ve en az 4.00 üzerinden 2.00 Kümülatif Ortalama Puan elde etmesi gerekmektedir.

 

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Yaşar AKGÜN

 

Mezunların Meslekî Profili

Programdan mezun olan öğrenciler bankalarda, finans kurumlarında, kamu ve özel sektör kurumlarında, stratejik düşünce kuruluşlarında, sivil toplum kuruluşlarında çalışabilirler.

 

Bir Üst Kademeye Geçiş

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler ilgili yüksek lisans programlarına başvurabilirler.

 

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlar

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nin Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine bakınız.

 

Eğitim Türü

Tam zamanlı. Eğitim dili İngilizcedir.

 

Programın Tanımı

Ekonomi Lisans Programı öğrencileri geniş yelpazedeki ekonomik konu ve sorunları objektif ve bağımsız düşünecek şekilde eğitmeyi amaçlamaktadır. Eğitim stratejimizin parçası olarak, öğrencilerimizin sorun çözme ve analitik düşünce yeteneklerini geliştirmekteyiz.

Programın temeli farklı seviyelerde sunulan ekonomi teorisi derslerinden ve (özellikle ekonomistler için istatistik, ekonometri ve matematik olmak üzere) sayısal yöntemlerden oluşmaktadır. Bu temele dayalı olarak, para ve bankacılık, kamu maliyesi ve uluslararası ekonomi çekirdek dersleri oluşturmaktadır. Öğrenci tercihlerini karşılayacak seçmeli dersler de programda mevcuttur.