Katılım Bankacılığında Gecikmiş Alacakların Yönetimi ve Yeniden Yapılandırma

Türkiye'de faaliyet gösteren katılım bankalarında tahsili gecikmiş kredi alacaklarının gerek şer'i hukuk gerekse mer'i hukuk çerçevesinde nasıl yönetildiği konusu ele alınacaktır. Doktora tez çalışması olan bu konunun bilimsel araştırma bölümünü teşkil eden "katılım bankalarında gecikmiş kredi alacaklarına uygulanan kredi yeniden yapılandırmalarının söz konusu firmaların mali durumu üzerinde etkin olup olmadığı" hipotezi test edilecektir.
Netice olarak, bilimsel analizden elde edilen çıktılar çerçevesinde tespit edilen politika önerileri ortaya konulacaktır.

Detaylar

  • Tür: Konferans
  • Yer: C319
  • Başlangıç: 14 Mart 2024 14:00
  • Konuşmacı: Dr. Mustafa DERECİ
Görüntülenme: 381 Yayınlanma Tarihi: 7 Mart 2024