Dr. Öğr. Üyesi Harun ŞENCAL, "Sabri Orman'ı Anlamak: Bir Mütefekkirin Düşünce Dünyasının İzinde" Başlıklı Kitabın Bir Bölümüne Katkıda Bulunmuş ve İki Ayrı Makaleyi Literatüre Kazandırmıştır

Dr. Öğr. Üyesi Harun ŞENCAL, "Sabri Orman'ı Anlamak: Bir Mütefekkirin Düşünce Dünyasının İzinde" Başlıklı Kitabın Bir Bölümüne Katkıda Bulunmuş ve İki Ayrı Makaleyi Literatüre Kazandırmıştır

Ekonomi Bölümü hocamız Harun Şencal, İstanbul Ticaret Odası tarafından basılan "Sabri Orman'ı Anlamak: Bir Mütefekkirin Düşünce Dünyasının İzinde" başlıklı kitabın bir bölümüne katkıda bulunmuş ve aşağıda linkleri bulunan iki ayrı makaleyi literatüre kazandırmıştır.

Harun Şencal - The Transformation of the Concept of Capital: A Critical Exploration Through Islamic Economics
https://dergipark.org.tr/tr/pub/curesosc/issue/70109/1012069

Harun Şencal - İslam Politik Ekonomisi Açısından Merkezi Fetva Kurullarının Yapısına Dair Bir Değerlendirme
https://dergipark.org.tr/tr/pub/jie/issue/68091/1010986

 

 

Görüntülenme: 473 Yayınlanma Tarihi: 26 Temmuz 2022