Neden 29 Mayıs Ekonomi Bölümü?

Ekonomi Bölümü (İngilizce)

Bireylerden şirketlere, şirketlerden hükümetlere, hükümetlerden uluslararası kuruluşlara kadar her seviyede karar alıcılar ekonominin işleyişini ve ekonomistlerin öngörülerini dikkate almak zorundadırlar. 
Günümüzde ileri bilgisayar teknolojilerinin sunduğu teknik imkanlar sayesinde ekonomi bilimi karar alıcılar, kurumlar ve hayatın işleyişi üzerinde daha etkilidir.
Küresel iş piyasası ekonomiyi sadece bilen değil aynı zamanda iş hayatına ve sosyal hayata uygulayan, teknolojinin bahşettiği imkânları ustalıkla kullanıp ölçüm, analiz ve tahminler yapabilen ekonomistleri tercih etmekte ve ödüllendirmektedir. 

Borsa Finans Laboratuvarı

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Ekonomi bölümü öğrencileri ekonomi ve finans derslerinde öğrendikleri teorik bilgileri Borsa Finans laboratuvarında gerçek zamanlı analiz ve istatistik programlarını kullanarak uygulama imkânı bulmaktadırlar. Öğrencilerimiz, sanal simülasyon ortamında bir finans yatırımcısı gibi hareket edip, hisse senedi ve tahvil alıp satıp, teorik bilgilerini uygulama imkanı bularak kendi performanslarını izleyebilmektedirler. Borsa Finans laboratuvarında küresel banka ve finans kuruluşlarının yoğun olarak kullandığı yazılım programları kullanılmaktadır. Laboratuvarda yaptığımız uygulamalı çalışmalar ile öğrencilerimizin borsa, finans ve sermaye piyasaları ile ilgili bilgi birikimlerini artırmak, ekonomi ve finans alanlarında mesleki becerilerini geliştirmek, kamu ve özel kuruluşlarda istihdam edilebilecek yüksek nitelikli mezunlar yetiştirmek hedeflemektedir.   

Ne Öğreneceğim?

Ekonomi bölümü, öğrencilerine sadece ekonomi, finans, bankacılık alanında değil aynı zamanda uluslararası ilişkiler ve sosyal bilimler alanında da disiplinler arası ders seçme ve ilgi alanlarında uzmanlığını derinleştirme fırsatı sunmaktadır. Eğitim dili İngilizce olan program aynı zamanda öğrencilerine seçmeli olarak ikinci bir yabancı dili  öğrenme fırsatı sunmaktadır. 

 

Hangi Alanlarda Uzmanlaşabilirim?

Öğrenciler, Bankacılık ve Finans, Katılım Bankacılığı ve İslamî Finans, Borsa, Sermaye Piyasaları ve Uluslararası Ekonomi alanlarında seçecekleri derslerle ekonominin alt disiplinlerinde uzmanlaşabilirler.

 

Ne Olacağım?

Büyük ölçekli yerli ve küresel şirketlerin yanı sıra IMF, Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşlarda çalışabilecek bilgiyle donatılmış mezunlar “ekonomist” unvanına sahip olacaklardır.

Ne Kadar Sürede Öğreneceğim?

Ekonomi bölümü yoğun İngilizce hazırlık sınıfının ardından iki sene temel ekonomi eğitimi ve iki sene de uzmanlık eğitimi olmak üzere dört senelik fakülte eğitimi sunmaktadır.

 

Nerelerde Çalışabilirim?

Lisansüstü Olanaklar

Akademik hayatlarını lisansüstü programlarla sürdürmek isteyen mezunlarımız, açılacak sınavlarda başarılı olmaları durumunda, üniversitemizde ve Türkiye’nin hemen her üniversitesinde bulunan Ekonomi bölümlerine yüksek lisans öğrencisi ve araştırma görevlisi olarak girebilirler.

 

 

 

Akademik Kadro

 

 

Doç. Dr. Yaşar AKGÜN


Lisans: Ankara Üniversitesi
Yüksek Lisans: Northeastern University
Doktora: İstanbul Üniversitesi - 1991

1978 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı yılın sonunda Hazine’de denetim elemanı olarak bürokrasiye katıldı. 1985 yılında Northeastern Üniversitesi’nden (Boston, Massachusetts, USA) Para Ekonomisi alanında master/yüksek lisans (MA) derecesi aldı. 1988-1989 (1 yıl) Londra’da döviz riski yönetimi konusunda araştırmalar yaptı. 1991 yılında İstanbul Üniversitesi’nden Konvertibl Para Sistemi konusundaki teziyle İktisat Doktoru derecesi kazandı. 1992-1996 yılları arasında Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü’nde ders verdi. 1996 yılında Üniversitelerarası Kurul’dan İktisat Politikası Doçenti unvanını aldı. 1996-1999 yılları arasında (üç yıl) Türkiye’nin Riyad Büyükelçiliği’nde (Suudi Arabistan) Ekonomi Müşaviri olarak çalıştı. 2007-2011 yılları arasında Hazine Müsteşarlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı ve Denetim Otoritesi Başkanlığı yaptı. 2011-2015 yılları arasında (4 yıl) diplomatik statülü İktisadi İşbirliği Teşkilatı Ticaret ve Kalkınma Bankas’ında (ECO Trade and Development Bank) Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça ve Farsça bilmektedir.

 

 

 

Yrd. Doç. Dr. Burhan GÖKLEMEZ


Lisans: İstanbul Üniversitesi - 1977
Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi - 1979
Doktora: Kadir Has Üniversitesi - 2011
 

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme-Maliye Bölümü’nden 1977 yılında lisans, İşletme Bölümü’nden 1979 yılında yüksek lisans derecesini alan Burhan Göklemez 1978 yılında müfettiş yardımcısı olarak başladığı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’ndaki(TCMB) kariyerini sırasıyla müfettişlik (1981-1986), TCMB kambiyo şubesi müdür yardımcılığı (1986-1991), TCMB Almanya temsilciliği (1991-1994), TCMB İstanbul şubesi Müdür yardımcılığı ve müdürlüğü (1994-2006) ile devam ettirdikten sonra 2006-2011 yılları arasında TCMB Başkan Yardımcısı olarak tamamlamıştır. 2011 yılında Kadir Has Üniversitesi’nden Finans ve Bankacılık alanında doktorasını tamamlamıştır. Göklemez’in akademik ilgi alanları Para Politikası, Finans ve Bankacılıktır.

 

 

 

 

Doç. Dr. İsmail CEBECİ*

Lisans: Marmara Üniversitesi - 1998
Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi – 2001
Doktora: Marmara Üniversitesi - 2010 / Oxford Centre for Islamic Studies / Harvard Law School

Araştırma Alanları: İslam Finans ve Ekonomisi

 

Doç. Dr. Yakup ERGİNCAN*

Lisans: Marmara Üniversitesi - 1990
Yüksek Lisans: University of Michigan - 1998
Doktora: Marmara Üniversitesi – 2001

Merkezi Kayıt Kuruluşu Genel Müdürü
Araştırma Alanları: Bankacılık ve Sermaye Piyasaları
 

Öğr. Gör. Dr. Özgür UYSAL*
Lisans: İstanbul Üniversitesi - 1994
Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi - 2002
Doktora: Kadir Has Üniversitesi - 2009

MKK Uluslararası İlişkiler ve Raporlama Departmanı Müdürü
Araştırma Alanları: Bankacılık ve Finans Piyasaları Düzenlemeleri

 

Öğr. Gör. Serkan KARABACAK*

Lisans: Ankara Üniversitesi - 1997
Yüksek Lisans: London School of Economics – 2007 / Boğaziçi Universitesi - 2005
Doktora: Galatasaray Üniversitesi (Devam Ediyor)

SPK Eski Yönetim Kurulu Üyesi
Araştırma Alanları: Sermaye Piyasalarında Denetim Mekanizmaları, Karar Alma Süreçleri

 

(* Yarı zamanlı öğretim üyesi)

Görüntülenme: 1657 Yayınlanma Tarihi: 22 Haziran 2016